Zvieratá

Ako naučiť psa povel „DAJ LABKU“

Základné povely ako sadni, ľahni, zostaň a ku mne, musí pes poznať najmä preto, aby bol zvládnuteľný. Ak tento základný level zvládnete, nemali by ste s výcvikom prestávať. Pes, ktorý sa neustále učí niečo nové, je šťastný pes. Navyše to pomôže aj vám, pretože ho dostatočne unavíte, a tak nebude mať čas na vyvádzanie lotrovín. Jedným z takýchto povelov, je aj  „DAJ LABKU“.

kolie
 
„Daj labku“ krok za krokom
 
Povel „daj labku“ naučíte psa veľmi jednoducho. základom je to, aby stopercentne ovládal povel „sadni“. Ak ste zvládli aj povel „zostaň“, bude to pre vás veľkým plusom.
Najprv psa usadíme, poprípade mu dáme aj povel „zostaň“.  Následne výrazne a iba jedenkrát vyslovíme povel „daj labku“. Pred psom držíme maškrtu, alebo obľúbenú hračku, jednoducho to, čo je preňho dostatočnou motiváciou. Pes najprv nebude vedieť, čo od neho chcete. Po chvíľke vás však prirodzene začne šťuchať labkou. Vtedy ho pochválite a odmeníte.
 
Pri druhom pokuse opakujte celý postup. Keď pes začne mávať labkou, alebo ňou do vás šťuchať, uchopte ju opatrne do dlane, psa pochváľte a odmeňte. Takto pokračujte ešte niekoľkokrát. Chytrejšie psy tento cvik pochopia aj po štyroch, či piatich opakovaniach. Tí pomalší budú potrebovať možno desať opakovaní.
Ak budete mať pocit, že váš pes už chápe, čo presne od neho chcete, neprestávajte cvičiť. Opakovanie je matkou múdrosti a pri psoch to platí dvojnásobne.
 
Všeobecné pravidlá pri výcviku psa
 
Je úplne jedno aký povel chcete svojho psa naučiť. Pri každom novom povele je dôležitých niekoľko zásad.

yorki
 

  1. Povel opakujeme vždy ba raz.
  2. Povel, ktorý si na daný cvik zvolíte, musí byť stále rovnaký, čo platí aj o vašej intonácii hlasu.
  3. Nikdy so psom necvičte dlhšie ako desať minút vkuse.
  4. Povel musí byť dostatočne odlišný od tých ostatných ( napríklad slová hračka a práčka psovi znejú úplne rovnako)